dissabte, 13 de gener de 2018

Assemblea General Ordinaria 2018

Apreciat soci,

Com ho estableixen els Estatuts del nostre Club, us convoco a l`Assemblea General Ordinària, a celebrar el dissabte dia 27 de gener, als 19:00 hores, i que tindrà lloc a la sala d'actes de la Casa de L'Esport, situat a l`Avinguda del Segre núm. 7, baixos, de la nostra Ciutat.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l`Acta de l`Assemblea Anterior.

2.- Informe Memoria del President dels resultats esportius i obres de l'any 2017.

2.- Lectura i aprovació del Balanç de l`Exercici Econòmic de l'any 2017.

3.- Pressupost d`Ingressos i Despeses per l`any 2018.

4.- Informe del President sobre activitats de l'any 2017.

5.- Precs i Preguntes.

Donada l`importància de tota Assemblea General, agrairia la teva assistència.

Cordialment, Jesus Figueras i Corberó - President -