dimarts, 30 de gener de 2018

Quotes de socis per a l'any 2018

EN L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS CELEBRADA EL DISSABTE DIA 27 DE GENER ES VA APROVAR PE UNANIMITAT ELS PRESSUPOSTOS PER AL PRESENT ANY 2018.

DITS PRESSUPOSTOS CONTEMPLEN L'AUGMENT DE LA QUOTA SOCIAL PER EL PRESENT ANY DESPRÉS DE 6 ANYS (2012) SENSE PUJADA.

EN FUNCIÓ DE L'APROVAT, L'IMPORT DE LA QUOTA PER AQUEST ANY SERÀ DE 220 EUROS PER ALS SÈNIORS I 110 PER A LES DAMES I JUNIORS A COBRAR COM CADA ANY EN DOS TERMINIS, EL 50% EN FEBRER I EL 50% RESTANT AL JUNY.

La Junta directiva