dimecres, 16 de gener de 2019

Assemblea 2019

Apreciat soci,

Com ho estableixen els Estatuts del nostre Club, us convoco a l`Assemblea General Ordinària, a celebrar el dissabte dia 02 de febrer, als 19:00 hores, i que tindrà lloc a la sala d'actes de la Casa de L'Esport, situat a l`Avinguda del Segre núm. 7, baixos, de la nostra Ciutat.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l`Acta de l`Assemblea Anterior.

2.- Informe Memòria del President sobre activitats de l'any 2018.

3.- Informe Memòria del President dels resultats esportius i obres de l'any 2018.

4.- Lectura i aprovació del Balanç de l`Exercici Econòmic de l'any 2018. El pots consultar AQUÍ.

5.- Pressupost d`Ingressos i Despeses per l`any 2018.

6.- Precs i Preguntes.

Així mateix, finalitzada l'Assemblea Ordinària, es començarà l'Assemblea General Extraordinària amb l'únic ORDRE DEL DIA :

1.- Adaptació dels Estatuts del nostre Club per adequar-los al vigent Decret de la Generalitat de Catalunya sobre Clubs i Entitats Esportives.

Donada l`importància de tota Assemblea General, agrairia la teva assistència.

Cordialment, Jesus Figueras i Corberó - President -