dijous, 12 de setembre de 2019

Tirada social carrabina matx

Aquest passat diumenge es va reinici la temporada després de les vacances, va ser concretament en la modalitat de carabina Matx.

Hi va haver poca participació en estar encara socis de vacances.

El pòdium va estar format per:
  1. Joan Vidal, amb 555 punts sobre 600.
  2. Francesc Ribes, amb 516 punts.
  3. Enrique Ruiz, amb 427 punts.