Resultats

Memòria de resultats de la temporada 2012
Memòria de resultats de la temporada 2013
Memòria de resultats de la temporada 2014
Memòria de resultats de la temporada 2015
Memòria de resultats de la temporada 2016
Memòria de resultats de la temporada 2017
Memòria de resultats de la temporada 2018
Memòria de resultats de la temporada 2019


19.gener.2020 - C.PROV. Pistola Aire
19.gener.2020 - Cartutx Metàl·lic 25 netres
26.gener.2020 - Estàndard internacional. 1a Fase CC
02.febrer.2020 - C.PROV. Carrabina 22 lr M.O.
09.febrer.2020 - Històriques 25 metres
16.febrer.2020 - Pistola 9 mm. 1a Fase CC
22.febrer.2020CAMPIONAT CATALUNYA RRTT - Minirifle
29.febrer.2020 - F-Class 100 metres. IV Trofeu Cadenes MCG.
01.març.2020 - Foc Central. 1a Fase CC. XVI Trofeu Adobs Bellpuig
08.03.2020 - C.PROV. Armes històriques 100 metres