Resultats

Memòria de resultats de la temporada 2012
Memòria de resultats de la temporada 2013
Memòria de resultats de la temporada 2014
Memòria de resultats de la temporada 2015
Memòria de resultats de la temporada 2016
Memòria de resultats de la temporada 2017
Memòria de resultats de la temporada 2018
Memòria de resultats de la temporada 2019


19.gener.2020 - C.PROV. Pistola Aire
19.gener.2020 - Cartutx Metàl·lic 25 netres
26.gener.2020 - Estàndard internacional. 1a Fase CC
02.febrer.2020 - C.PROV. Carrabina 22 lr M.O.
09.febrer.2020 - Històriques 25 metres
16.febrer.2020 - Pistola 9 mm. 1a Fase CC
22.febrer.2020CAMPIONAT CATALUNYA RRTT - Minirifle
29.febrer.2020 - F-Class 100 metres. IV Trofeu Cadenes MCG.
01.març.2020 - Foc Central. 1a Fase CC. XVI Trofeu Adobs Bellpuig
07.març.2020 - Recorreguts de tir. III Trofeu Armeria Alberto
08.març.2020 - C.PROV. Armes històriques 100 metres
04.juliol.2020 - Pistola velocitat. Lligueta 2020
06.setembre.2020 C.PROV. Cartutx metàl·lic a 25 i 50 metres
12.setembre.2020C.PROV. Pistola velocitat. Lligueta 2020
13.setembre.2020 - AC Foc Central. 1ª Fase CC. I Trofeu Armeria Garriga
20.setembre.2020C.PROV. Carrabina Matx

27.setembre.2020 - FESTES DE LA TARDOR. III Trofeu Pàquing Vilella

03.octubre.2020 - Pistola velocitat. Lligueta 2020
03.octubre.2020C.PROV. Recorreguts de tir. XIII Trofeu Clip Gestió SL
04.octubre.2020 - Fusell Destroyer 50 metres
04.octubre.2020C.PROV. A.C. Foc Central. 1a Fase CC. VI Trofeu Nacar Vehicles d'Ocasió
11.octubre.2020 - Estàndard nacional (Gros calibre). XLIII Memòrial Antoni Prim