Resultats

Memòria de resultats de la temporada 2012
Memòria de resultats de la temporada 2013
Memòria de resultats de la temporada 2014
Memòria de resultats de la temporada 2015
Memòria de resultats de la temporada 2016
Memoria de resultats de la temporada 2017

14.gener.2018 - Avantcàrrega 50 metres
21.gener.2018 - Pistola estàndard internacional. 1ª Fase CC
28.gener.2018 - C.LL. Carrabina cal 22 mires obertes
11.febrer.2018 - Pistola 9 mm. 1ª Fase CC
17.febrer.2018 - Recorreguts de tir. I Trofeu Armeria Alberto
18.febrer.2018 - Avantcàrrega 25 metres
24.febrer.2018 - F-Class 100 metres. V Trofeu Cadenas MCG
25.febrer.2018 - C.LL. Pistola Lliure
04.març.2018 - C.LL. Avantcàrrega 100 metres
11.març.2018 - Aire comprimit