Resultats

Memòria de resultats de la temporada 2012
Memòria de resultats de la temporada 2013
Memòria de resultats de la temporada 2014
Memòria de resultats de la temporada 2015
Memòria de resultats de la temporada 2016
Memoria de resultats de la temporada 2017

14.gener.2018 - Avantcàrrega 50 metres.
21.gener.2018 - Pistola estàndard internacional. 1ª Fase CC.
28.gener.2018 - C.LL. Carrabina cal 22 mires obertes.
11.febrer.2018 - Pistola 9 mm. 1ª Fase CC.
17.febrer.2018 - Recorreguts de tir. I Trofeu Armeria Alberto.
18.febrer.2018 - Avantcàrrega 25 metres.
24.febrer.2018 - F-Class 100 metres. V Trofeu Cadenas MCG.
25.febrer.2018 - C.LL. Pistola Lliure.
04.març.2018 - C.LL. Avantcàrrega 100 metres.
11.març.2018 - Aire comprimit.
18.març.2018 - Foc Central.
25.març.2018 - Pistola Velocitat. Lligueta.
08.abril.2018 - Estàndard Nacional. Trofeu Tot Hidràulic.
15.abril.2018 - C.LL. Estàndard Internacional. 1ª Fase CC.
22.abril.2018 - C.LL. Cartutxeria metàl·lica.
06.maig.2018 - Carrabina estàndard cal 22 3x20 mires obertes. Trofeu Apl. Mec. Vidal Forcada.
12.maig.2018 - Recorreguts de tir. I Trofeu Helados La Jijonenca.
13.maig.2018 - Tirada Festa Major.