dissabte, 30 de gener de 2021

Informe del balanç econòmic 2020 i de les quotes de socis 2021

A causa de la impossibilitat de poder celebrar de moment l'assemblea ordinària anual de socis on s'informa de la gestió d'activitats portades a terme al Club durant l'any passat, així com els resultats esportius i la gestió econòmica de l'any 2020, a causa com tots sabeu de la pandèmia provocada pel virus Covid-19, s'informa del resultat econòmic per a coneixement de tots els associats.

Així mateix, com que no es pot celebrar l'assemblea on s'aproven els pressupostos de l'exercici actual, es mantenen els mateixos que l'any 2020, tant en l'àmbit de les despeses com en l'àmbit de les quotes, les quals seguiran sent de 2 terminis de 112 euros els sèniors i 2 terminis de 56 euros les dames i els júniors (menors de vint-i-un anys).
Com és habitual el primer termini es passarà al cobrament durant el mes de febrer i el segon termini durant el mes de juny.

Quan la situació sanitària millori i les autoritats ens deixin celebrar l'assemblea anual es durà a terme i és convocarà de manera habitual i obligada.

Moltes gràcies,
El secretari
José Luis Espilez