Eleccions 2021

Convocatòria d'eleccions a Junta Directiva


El Club de Tir Olímpic Lleida, mitjançant la present i complint l'acord de la Junta directiva, convoca la celebració d'ELECCIONS per a President i Junta Directiva del club, que es regirà de conformitat amb els Estatuts del nostre club, amb el següent

Calendari electoral:

 1. Elecció Junta Electoral, sede social: 10-02-2021
 2. Constitució Junta Electoral i publicació del cens electoral: 11-02-2021
 3. Reclamacions al cens electoral: Del 12 al 16-02-2021
 4. Presentacions de candidatures: Del 19-02-2021 al 03-03-2021
 5. Publicació de candidatures: 04-03-2021
 6. Reclamacions de candidatures: Del 05 al 09-03-2021
 7. Resolució i proclamació de candidatures: 10-03-2021
 8. En cas candidatura única presa de possessió: 12-03-2021
 9. En cas de vàries candidatures: Eleccions en ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA el dia 20-03-2021, a celebrar al CAMP DE TIR de 10 a 18 hores.
 10. En cas de vàries candidatures: Pressa de possessió: 22-03-2021

Normes electorals:
 1. Són electors i elegibles, tots els socis majors d'edat i que no tinguin suspesa la condició de soci durant el període electoral.
 2. Les candidatures deuran estar compostes per un mínim de 3 socis (President/a, Secretari/a, Tresorer/a), i figurarà clarament els noms i càrrecs, i encapçalada pel candidat a President.
 3. Les candidatures deuran presentar-se degudament complimentades, del 17h a 20h de dilluns a divendres al domicili social del club, situat al carrer de Bobalà 1 bis altell dreta, dels dies indicats.
 4. Per poder exercí el seu dret a vot, el soci haurà de presentar el seu DNI o el carnet de soci.

EL SECRETARI
JOSE LUIS ESPÍLEZ